ПРОЕКТИРАНЕ, ДИЗАЙН, МОНТАЖ,
СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

Контрол на достъп за асансьори

"Бояджи Лифт" ЕООД предлага за своите клиенти доставка и изграждане на системи за контрол на достъп за асансьорите в жилищни кооперации, обществени сгради и офиси. Монтажът на устройството за контрол на достъп в асансьора се извършва само от асансьорен техник с професионална квалификация. В процеса на експлоатация нерядко се налагат корекции на данните и други операции, които също се извършват само от квалифициран асансьорен техник.

Използваната техника е изградена на модулен принцип, с използване на съвременни елементи от европейски производители.

Сервиз Сервиз Сервиз Сервиз Сервиз Сервиз Сервиз