ПРОЕКТИРАНЕ, ДИЗАЙН, МОНТАЖ,
СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

Модернизация

Модернизацията на съществуващите асансьори идва заедно с актуалните стандарти за сигурност и безопасност.
Като всяко друго съоръжение, така и асансьорът остарява и се налага да му бъдат направени редица "осъвременителни" подобрения. За да кореспондира визията на кабината, вратите, бутониерите, бутоните, информационния дисплей, възможно най-добре с Вашите желания и облика на сградата, можем да Ви предложим най-съвременни технически решения, определящи не само модерният вид на асансьора, но и подобряващи неговите технически характеристики за сигурност, комфорт, енергийна ефективност и околна среда. Както при осъществяване на цялата ни дейност, така и при дейностите по модерницация на асансьори за нас водеща е безопасността както за ползвателите на съоръженията, така и за техниците и служителите на фирмата. При осъществяване на тези дейности ние съблюдаваме стриктно инструкциите на производителя, изискванията на ЗБУТ, вътрешнофирмените правила за осигуряване на безопасни условия на труд, правилата за опазване на околната среда и водите. Осигуряваме всички необходими оригинални и алтернативни резервни части за поддържане на асансьорите и ескалаторите годни за безопасна експлоатация. Разбира се фирмата ни е лицензирана от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и вписана в Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
В допълнение към горното, ние предлагаме на нашите клиенти и:
- Уважение към клиента и вежливо отношение от служителите на фирмата;
- Професионализъм от най-високо ниво;
- Консултантски услуги в областта на асансьоростроенето;
- Кратки срокове за производство, доставка и монтаж;
- Оптимални разходи за поддръжка и сервиз;
- Конкурентни предложения за модернизация;
- Оптимизирани предложения за ремонти;
- Висока степен на безопасност и сигурност;
- Комфорт на пътниците;
- Конкурентни цени.

Реконструкция Реконструкция Реконструкция Реконструкция Реконструкция Реконструкция Реконструкция