ПРОЕКТИРАНЕ, ДИЗАЙН, МОНТАЖ,
СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

Ескалатори

Ескалаторът е съоръжение на повече от 100 години. Официално, първият ескалатор в света е прозведен и представен на обществеността на Световното изложение в Париж през 1900 г. Разбира се, това съоръжение е било с дървени стъпала и далеч не е отговаряло на съвременните стандарти за безопасност, но въпреки това е съчетавало в себе си духа на онова време. Ескалатори
През цялата, над стогодишна история, всички производители в света са работили по подобряване на безопасността и по усъвършенстването на технологиите, които се използват.
Към момента в света има изключително много производители на ескалатори и движещи се пътеки. Ние сме в състояние да доставим съоръжения от едни от най-реномираните фирми в региона.

Ескалаторите и пътеките се делят на два основни типа:
- Ескалатори за тежък режим на работа - предвидени са за използване в метростанции, летища, обществени подлези, стадиони и други обществени места за масови посещения;
- Ескалатори за среден режим на работа - подходящи са за влагане в търговски центрове, магазини, галерии и други места, на които натоварването не е толкова сериозно. Независимо от типа на ескалатора или пътеката, всяко едно съоръжение, предлагано от нас, е в съответствие с всички изисквания на приложимите стандарти за безопасност, като в много отношения дори ги надхвърлят. Ето защо, ние предлагаме съоръжения с много високо ниво на пасивна и активна безопасност, оборудвани с всички необходими електрически и електромеханични устройства за осигуряване на тази безопасност както по време на движение, така и в състояние на покой. Независимо от това кой е произвел ескалатора или пътеката, то една от най-важните задачи е правилната поддръжка. Ние сме в състояние да осигурим за нашите клиенти дълги години безпроблемна експлоатация на ескалаторите и подвижните пътеки чрез прилагане на превантивна поддръжка и редовно техническо обслужване.
Поискайте оферта