ПРОЕКТИРАНЕ, ДИЗАЙН, МОНТАЖ,
СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

Ремонт

Всеки асансьор или ескалатор в някой момент се нуждае от извършване на ремонтни работи. Ремонтите, които ние извършваме, са съобразени с последните открития и най-добрите практики в областта на асансьорната и ескалаторната техника и технологии. Предлагаме ремонтиране на всички видове асансьорни уредби, ескалатори и движещи се пътеки. За нас най-важното е всеки да се прибира всяка вечер при семейството си жив и здрав. Затова водещото при извършване на всички наши дейности е безопасността, както за ползвателите на съоръженията, така и за техниците и служителите на фирмата. При осъществяване на тези дейности ние съблюдаваме стриктно инструкциите на производителя, изискванията на ЗБУТ, вътрешнофирмените правила за осигуряване на безопасни условия на труд, правилата за опазване на околната среда и водите. Осигуряваме всички необходими оригинални и алтернативни резервни части за поддържане на асансьорите и ескалаторите годни за безопасна експлоатация. Разбира се, фирмата ни е лицензирана от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и вписана в Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
В допълнение към горното, ние предлагаме на нашите клиенти и:
- Уважение към клиента и вежливо отношение от служителите на фирмата;
- Професионализъм от най-високо ниво;
- Консултантски услуги в областта на асансьоростроенето;
- Кратки срокове за производство, доставка и монтаж;
- Оптимални разходи за поддръжка и сервиз;
- Конкурентни предложения за модернизация;
- Оптимизирани предложения за ремонти;
- Висока степен на безопасност и сигурност;
- Комфорт на пътниците;
- Конкурентни цени.

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт