ПРОЕКТИРАНЕ, ДИЗАЙН, МОНТАЖ,
СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

Доставка и монтаж

Ние вярваме, че едно от най-важните неща е клиента да получи цялостно решение на транспортните нужди в сградата. Затова ние предлагаме асансьори и ескалатори, съобразени с последните открития и най-добрите практики в областта, предлагаме монтиране на същите на обекта, организираме и извършваме оценката на съответствието им и далеч не на последно място, ние поемаме сервизното обслужване на тези съоръжения в дългосрочен план. Всички асансьори и ескалатори, които предлагаме, са произведени с компоненти на водещи в областта фирми с доказана дългогодишна история, като осигуряваме на клиентите си комплексна доставка до обекта - това съкращава драстично сроковете за цялостно изпълнение на монтажа, оценката на съответствието и въвеждането в експлоатация на съоръженията. В допълнение към това, за всички съоръжения предлагаме и така важното сервизно обслужване, с което ние сме една от малкото фирми в страната, която предлага не просто техника, а цялостни решения.

Както при осъществяване на цялата ни дейност, така и при дейностите по доставката и монтажа на асансьори и ескалатори, за нас водеща е безопасността, както за ползвателите на съоръженията, така и за техниците и служителите на фирмата.
При осъществяване на тези дейности ние съблюдаваме стриктно инструкциите на производителя, изискванията на ЗБУТ, вътрешнофирмените правила за осигуряване на безопасни условия на труд, правилата за опазване на околната среда и водите.
Осигуряваме всички необходими оригинални и алтернативни резервни части за поддържане на асансьорите и ескалаторите годни за безопасна експлоатация.
Разбира се, фирмата ни е лицензирана от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и вписана в Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
В допълнение към горното, ние предлагаме на нашите клиенти и:
- Уважение към клиента и вежливо отношение от служителите на фирмата;
- Професионализъм от най-високо ниво;
- Консултантски услуги в областта на асансьоростроенето;
- Кратки срокове за производство, доставка и монтаж;
- Оптимални разходи за поддръжка и сервиз;
- Конкурентни предложения за модернизация;
- Оптимизирани предложения за ремонти;
- Висока степен на безопасност и сигурност;
- Комфорт на пътниците;
- Конкурентни цени.

Доставка и монтаж Доставка и монтаж Доставка и монтаж Доставка и монтаж Доставка и монтаж Доставка и монтаж Доставка и монтаж