ПРОЕКТИРАНЕ, ДИЗАЙН, МОНТАЖ,
СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

История на фирмата

1990. С грижа за клиента.
Нашата фирма е създадена през 1990 година в град София от група висококвалифицирани и дългогодишни професионалисти и ентусиасти в областта на асансьорната техника. Още в началото на съществуването си, фирмата, в лицето на ръководния си персонал, извършва анализ на ситуацията на пазара на сервизното обслужване в страната, както и анализира ресурса на основните компоненти и резервни части, влагани по асансьорната техника, анализира прилаганите методики за обслужване до момента, както и извършва още ред други анализи в същата връзка. Като резултат от всичко това идва и логичният завършек на всички тези усилия - фирмата разработва сервизен план за превантивна подръжка, както и няколко варианта на «разширено сервизно обслужване» за абонаментно сервизно обслужване на асансьорите. Осъществяването на всички тези дейности изведе фирмата на едно от водещите места през първите години на съществуването си в областта на подръжката на асансьорите в жилищни и малки офисни сгради на територията на гр. София. Това бележи и първият етап от развитието на фирмата.

1994. «Модерни времена»
Така наричаме този етап от развитието на нашата компания поради факта, че от тази година започва истинското развитие на таблата за управление на асансьори с микропроцесорно управление, произвеждани от местни производители. Този тип асансьори се отличава с коренно променена система на управление от ново поколение, в сравнение със старите релейни управления, което представлява първата огромна крачка напред за местната асансьорна индустрия за последните повече от петдесет години на развитие. Предвиждайки потенциала на тази нова технология, ние станахме едни от първите на пазара в страната, които инвестираха в преквалификация на ръководния и изпълнителския си персонал, с цел извеждане на същата на ново, по-високо ниво, с цел осигуряване на клиентите си качествена поддръжка на асансьорите от ново поколение в страната, както и предоставяне на възможности за модернизация (осъвременяване) на технически и морално остарелите съоръжения.

2000. Период на бурно развитие
След 2000-та година в условията на интензивно строителство на територията на цялата страна и благодарение на което повишено търсене на този вид съоръжения, благодарение на високия професионализъм на ръководството и персонала си, фирмата се ориентира изключително добре и се преструктурира. През тези години в основна дейност се превръща доставката и монтажа на асансьори от местни производители, както и вносни такива, също така се доставят и монтират ескалатори и подвижни пътеки. Благодарение на опита и техническата компетентност на ръководството и персонала, през този етап на развитие на фирмата всички доставени и монтирани от нас съоръжения остават и досега при нас на подръжка. Въпреки по-малкият относителен дял на приходите от сервизно обслужване в сравнение с този от ново оборудване, ние успяхме не само да запазим високото ниво на това сервизно обслужване, но и да го повишим, доказателство за което е спечеленото доверието на клиентите ни.

2012. Нови върхове
Тази година се превръща в много важен крайпътен камък в развитието и израстването на фирмата през годините. През всички тези години установихме важността на доставянето на резервни части както за асансьори - местно производство, така и за такива на големи производители. Ето защо извършихме необходимото обединяване на усилията си с друга фирма с огромен опит и потенциал в подръжката, доставката и монтажа на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки от водещи европейски фирми в бранша, както и с голям потенциал в доставката на резервни части за същите. Като резултат, вече сме в състояние да обслужваме на световно ниво асансьори и ескалатори на някои от водещите в света асансьорни фирми, както и да доставяме резервни части за същите.