ПРОЕКТИРАНЕ, ДИЗАЙН, МОНТАЖ,
СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

Инвалидни платформи

Всички инвалидни платформи са създадени с една цел - да върнат независимостта на хора в неравностойно положение при преодоляване на препятствия в градските урбанизирани територии. Инвалидни платформи
Тъй като в тези територии основното препятствие за хората с увреждания на опорно-двигателния апарат са стълбите, затова и почти всички съоръжения от този вид са предназначени за самостоятелно или с помощтта на придружител преодоляване на стъпала и стълби от хора в инвалидни колички. Предлаганите от нас инвалидни платформи и инвалидни платформени асансьори се произвеждат от реномирани европейски фирми с над четиридесетгодишен опит и традиции в проектирането и производството на тази техника.
Всички съоръжения са придружени от необходимите сертификати и, разбира се, Декларации за съответствие с приложимите стандарти и директиви. Предлагаме също така и уникални по своята същност съоръжения, например седалковият асансьор за басейни, който дава възможност за самостоятелно влизане и излизане на хора в неравностойно положение с активен начин на живот в и от басейни.