ПРОЕКТИРАНЕ, ДИЗАЙН, МОНТАЖ,
СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

Проектиране

Преди производството, доставката и монтажа на всяко едно съоръжение се изготвя проект съобразно конкретните изисквания на клиента, типа на сградата и режима на експлоатация. Освен това ние сме в състояние да дадем препоръка за необходимия брой, товароподемност и скорост на асансьорите в нови сгради в зависимост от натовареността или полезните площи по етажите на сградата. Както при осъществяване на цялата ни дейност, така и при дейностите по проектиране на асансьори, за нас водеща е безопасността, както за ползвателите на съоръженията, така и за техниците и служителите на фирмата.
При осъществяване на тези дейности, ние съблюдаваме стриктно инструкциите на производителя, изискванията на ЗБУТ, вътрешнофирмените правила за осигуряване на безопасни условия на труд, правилата за опазване на околната среда и водите.
Осигуряваме всички необходими оригинални и алтернативни резервни части за поддържане на асансьорите и ескалаторите годни за безопасна експлоатация.
Разбира се, фирмата ни е лицензирана от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и вписана в Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
В допълнение към, горното ние предлагаме на нашите клиенти и:
- Уважение към клиента и вежливо отношение от служителите на фирмата;
- Професионализъм от най-високо ниво;
- Консултантски услуги в областта на асансьоростроенето;
- Кратки срокове за производство, доставка и монтаж;
- Оптимални разходи за поддръжка и сервиз;
- Конкурентни предложения за модернизация;
- Оптимизирани предложения за ремонти;
- Висока степен на безопасност и сигурност;
- Комфорт на пътниците;
- Конкурентни цени.

Проектиране Проектиране Проектиране Проектиране Проектиране Проектиране Проектиране