ПРОЕКТИРАНЕ, ДИЗАЙН, МОНТАЖ,
СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

Аварийна GSM връзка

Системата за аварийна GSM връзка, или GSM комуникатор, е необходима за спешни обаждания от блокирала асансьорна кабина до службите за помощ или техническа поддръжка. За комуникация се използва GSM канал в обхватите 900/18000 MHz.

Настройките на системата, както и промяната на алгорътъма на действие, могат да бъдат извършвани чрез специализирана програма от персонален компютър, чрез преносима USB памет или чрез SMS съобщения от специално авторизиран за целта GSM телефон.

Нашите системи за аварийна комуникация отговарят на БДС стандарта и "Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори".

Сервиз Сервиз Сервиз Сервиз Сервиз Сервиз Сервиз