ПРОЕКТИРАНЕ, ДИЗАЙН, МОНТАЖ,
СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

Термини

Някои исновни термини и определения за асансьорите Някои исновни термини и определения за асансьорите Някои исновни термини и определения
Някои исновни термини и определения за асансьорите Някои исновни термини и определения за асансьорите Някои исновни термини и определения

Задвижване на електрически асансьор

Задвижване на асансьора: Устройство за привеждане на асансьора в движение.

Електрически асансьор: Асансьор с електро-механично (редукторно задвижване).
Редуктор - машина, състояща се от електродвигател и устройство, предаващо механичната енергия от електродвигателя към водещата въжето фрикционна шайба, предназанчена за създаването на тягово усилие, осигуряващо и гарантиращо движението на кабината на асансьора.

Задвижване на хидравличен асансьор

Задвижване на асансьора: Устройство за привеждане на асансьора в движение.

Хидравличен асансьор: Асансьор с електропомпено хидрозадвижване.
С праволинейно (постъпателно) действие, реализируемо чрез хидроцилиндър.

Изпълнени обекти » Павлово

Въпреки многото им присъщи недостатъци те имат и ред предимства пред всички други видове Изпълнени обекти.
Основното е тяхната рентабилност при височини до седем етажа, поради което са особено подходящи за големи товароподемности и относително малки височини.
Влаганите компоненти отново са на водещи фирми като Algi Hydraulic, Sematic, Kleemann, Fermator/Klefer, Blain Hydraulic и много други.

Изпълнени обекти » Подуяне

Въпреки многото им присъщи недостатъци те имат и ред предимства пред всички други видове Изпълнени обекти.
Основното е тяхната рентабилност при височини до седем етажа, поради което са особено подходящи за големи товароподемности и относително малки височини.
Влаганите компоненти отново са на водещи фирми като Algi Hydraulic, Sematic, Kleemann, Fermator/Klefer, Blain Hydraulic и много други.

Изпълнени обекти » Красно село

Въпреки многото им присъщи недостатъци те имат и ред предимства пред всички други видове Изпълнени обекти.
Основното е тяхната рентабилност при височини до седем етажа, поради което са особено подходящи за големи товароподемности и относително малки височини.
Влаганите компоненти отново са на водещи фирми като Algi Hydraulic, Sematic, Kleemann, Fermator/Klefer, Blain Hydraulic и много други.

Изпълнени обекти » Лозенец

Въпреки многото им присъщи недостатъци те имат и ред предимства пред всички други видове Изпълнени обекти.
Основното е тяхната рентабилност при височини до седем етажа, поради което са особено подходящи за големи товароподемности и относително малки височини.
Влаганите компоненти отново са на водещи фирми като Algi Hydraulic, Sematic, Kleemann, Fermator/Klefer, Blain Hydraulic и много други.