ПРОЕКТИРАНЕ, ДИЗАЙН, МОНТАЖ,
СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ

Асансьори » MRL енергийно ефективни асансьори

По-енергийно ефективни, по-интелигентни, по-безопасни и по-екологосъобразни - това са асансьорите от ново поколение с безредукторно задвижване и без машинно помещение. Ние правим необходимото за опазване на природата като работим съобразно най-стриктните норми и насърчаваме нашия персонал в посока на позитивно и екологосъобразно мислене. Защото сме загрижени за планетата и за интересите на Вас - нашите клиенти и осъзнаваме важността на тези въпроси, затова станахме една от първите фирми на пазара в страната, която предлага асансьорите от ново, екологосъобразно и енергоспестяващо поколение - електромеханични асансьори с безредукторно задвижване и без машинно помещение. Тези асансьори съчетават в себе си всички иновации на последните двадесет години в електрическото задвижване и използват върховите технологии в областта, което дава възможност да бъдат ненадминато енергийно ефективни в сравнение с всички конвенционални системи - спестяването на ел. енергия може да достигне дори до 50%! Използваните за задвижване безредукторни машини нямат редуктор, респ. немалко литри минерално или синтетично масло - триещата шайба е директно куплирана към двигателя, което ги прави значително по-компактни от конвенционалните решения. Количеството на редките и цветни метали, влагани в тях е намалено до минимум, с което допълнително спомагат за опазване на природата на България чиста. Следващото немаловажно предимство, което това поколение асансьори има, е липсата на отделно специално предназначено машинно помещение, изграждането на което само по-себе си представлява немалък разход на средства и в същото време загуба на изключително ценно пространство в сградата.

Асансьори » MRL » Пътнически Асансьори » MRL » Пътнически Асансьори » MRL » Пътнически Асансьори » MRL » Пътнически Асансьори » MRL » Пътнически Асансьори » MRL » Пътнически Асансьори » MRL » Пътнически